• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE
Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz Dodaj zgłoszenie lub na adres mail sklep@favoritetoys.pl podająć nr zamówienia, dane kontaktowe, opis uszkodzenia / czego dotyczy reklamacja oraz załączyć zdjęcia reklamowanego towatu.
  • Sklep zamknięty

Szanowni Państwo wraz z początkiem roku kończymy swoją działalność.